امروز 15 اسفند ماه 1402 ساعت 5:56 ب.ظ
تاریخ امتحانات دروس مهندس دهقانیان

کارگاه قالب بندی – شنبه 6 دی – ساعت 11 – ساختمان سه

مبانی معماری  – چهارشنبه 3 دی – ساعت 11 – ساختمان دو

رسم فنی و نقشه کشی – پنجشنبه 4 دی ساعت 8 صبح – ساختمان دو

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.