امروز 28 تیر ماه 1403 ساعت 11:45 ق.ظ
تاریخ امتحانات دروس مهندس دهقانیان

کارگاه قالب بندی – شنبه 6 دی – ساعت 11 – ساختمان سه

مبانی معماری  – چهارشنبه 3 دی – ساعت 11 – ساختمان دو

رسم فنی و نقشه کشی – پنجشنبه 4 دی ساعت 8 صبح – ساختمان دو

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.