امروز 1 تیر ماه 1403 ساعت 7:34 ق.ظ
بهبود فرایند زمان بندی تعادل بار ماشین های مجازی در ابر با استفاده از الگوریتم … رعنا ماحوزی

گروه کامپیوتر

اعلاميه جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد

بهبود فرایند زمان بندی تعادل بار ماشین های مجازی در ابر با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات

ارائه دهنده: رعنا ماحوزی

رشته: نرم افزار

استاد راهنما: دکتر موسی مجرد

استاد مشاور : دکتر حسن ارفعی نیا

زمان :   جمعه 1398/06/29 ساعت : 9:00

مكان: موسسه آموزش عالی لیان-ساختمان3

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.