امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 2:00 ق.ظ
بهبود فرایند زمان بندی تعادل بار ماشین های مجازی در ابر با استفاده از … رعنا ماحوزی
اعلاميه جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد
گروه کامپیوتر
عنـــــــوان: بهبود فرایند زمان بندی تعادل بار ماشین های مجازی در ابر با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات
ارائه دهنـده: رعنا ماحوزی
رشتـــــــه: نرم افزار
استاد راهنما: دکتر موسی مجرد
استاد مشاور: دکتر حسن ارفعی نیا
زمـــــــان: پنج شنبه 1398/11/17 ساعت : 15:00
مکــــــان: موسسه آموزش عالی لیان-ساختمان3
سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.