امروز 15 اسفند ماه 1402 ساعت 5:34 ب.ظ
بهبود طول عمرشبکه های حسگر بیسیم زیر آب با استفاده از خوشه بندی مبتنی بر فازی…شیدا رسول نیا

گروه کامپیوتر

اعلاميه جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد

بهبود طول عمرشبکه های حسگر بیسیم زیر آب با استفاده از خوشه بندی مبتنی بر فازی و مسیریابی انرژی آگاه

ارائه دهنده: شیدا رسول نیا

رشته:شبکه های کامپیوتری

استاد راهنما: دکتر حمید پروین

استاد مشاور : دکتر حسن ارفعی نیا

زمان :    پنج شنبه  1398/06/28  ساعت : 15:00

مكان: موسسه آموزش عالی لیان-ساختمان3

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.