امروز 27 خرداد ماه 1403 ساعت 1:27 ب.ظ
بهبود توازن باردرمحیط ابربااستفاده ازالگوریتم ژنتیک … یحیی گودرزی

 

اعلاميه جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد
گروه کامپیوتر
عنـــــــوان: بهبود توازن باردرمحیط ابربااستفاده ازالگوریتم ژنتیک برپایه RR
ارائه دهنـده: یحیی گودرزی
رشتـــــــه: نرم افزار
استاد راهنما: دکتر حسین مومن زاده حقیقی
استاد مشاور: دکتر حسن ارفعی نیا
زمـــــــان: پنج شنبه 1398/11/17ساعت : 16:00
مکــــــان: موسسه آموزش عالی لیان-ساختمان3
سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.