امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 1:47 ق.ظ
برگزاری آیین جایزه البرز 1402

با عنایت به برگزاري آیین جایزه البرز 1402 فایل پوستر فراخوان و آیین نامه دانشجویان برتر از اینجا قابل دریافت است.

متقاضیان میتوانند مطابق دستورالعمل پیوست و زمان بندي اعلام شده در پوستر به سامانه مندرج در آن براي ثبت و بارگذاري مدارك خود مراجعه نمایند.

ضمنا آقاي مشیري با شماره تماس 09127326687 در بنیاد البرز پاسخگوي سوالات احتمالی متقاضیان میباشد.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.