امروز 28 تیر ماه 1403 ساعت 12:19 ق.ظ
برنامه هفتگي مدیر گروه محترم معماری
 
 
 

شنبه

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

مدیریت گروه

ساختمان 2

تنظیم شرایط محیطی 1

مدیریت گروه

ساختمان 2

       
     

يک شنبه

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

 

کرکسیون پروژه و کارآموزی

ساختمان شماره 2

       
     

دو شنبه

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

               
     

سه شنبه

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

          تمرین معماری 2

ساختمان شماره 2

مبانی نظری

ساختمان شماره 2

   
 

چهار شنبه

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

طرح 5

ساختمان شماره 2

 

پنج شنبه

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

مقررات ملی

   

ساختمان شماره 2

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.