امروز 5 اسفند ماه 1402 ساعت 5:40 ق.ظ
بررسی و مدلسازی تاثیر استفاده از بتن الیافی با الیاف پلی وینیل الکل بر رفتار … محسن مزارعی

گروه عمران

اعلاميه جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد

بررسی و مدلسازی تاثیر استفاده از بتن الیافی با الیاف پلی وینیل الکل بر رفتار لرزه ای قاب های خمشی بتنی

ارائه دهنده: محسن مزارعی

رشته: مهندسی عمران سازه

استاد راهنما: دکتر سمیه حاتمی

استاد مشاور : دکتر یاسر آریان پور

زمان :     پنجشنبه 1397/06/27              ساعت : 16

مكان: موسسه آموزش عالی لیان – ساختمان3

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.