امروز 28 تیر ماه 1403 ساعت 11:48 ق.ظ
بازدید دانشجویان از نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون

در تاریخ 93/9/4 تعدادی از دانشجویان رشته مهندسی  برق  که دروس ماشین 3 و تولید نیروگاه را در حال گذراندن هستند به منظور ارتقاء سطح علمی خود بصورت مجسم از نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون باز دید بعمل آوردند که در این سفر جناب آقای مهندس قنبری استاد درس مربوطه و استاد راهنمای نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون  توضیحات لازم را به دانشجویان ارائه نمودند.

 

نمای شماتیک از نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون

 

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.