امروز 4 اسفند ماه 1402 ساعت 10:21 ق.ظ
بازدید از نمایشگاه کتاب

بدین وسیله به اطلاع می رساند به منظور بازدید از نمایشگاه کتاب در تاریخ 94/09/25 ساعت 16 یک دستگاه اتوبوس جنب ساختمان شماره 3 جهت رفت و آمد دانشجویان محترم در نظر گرفته‌ شده، ضمنا زمان بازگشت از نمایشگاه ساعت 19 می باشد.

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.