امروز 9 خرداد ماه 1403 ساعت 6:27 ق.ظ
بازدید از مناطق عملیات جنوب کشور(راهیان نور)

آندسته از دانشجویان عزیز که مایلند از مناطق عملیات جنوب کشور(راهیان نور) بازدید نمایند و با رشادت‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس آشنا شوند برای نام‌نویسی تا پایان وقت اداری 97/10/30 به مدیریت دانشجویی و فرهنگی مراجعه فرمایند.

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.