امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 6:06 ق.ظ
بازدید از آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان بوشهر

دانشجویانی که تمایل به بازدید از آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بوشهر دارند (بویژه دانشجویان عمران)، جهت نام نویسی به مدیریت ساختمان شماره سه مراجعه نمایند.
تاریخ بازدید 22 اردیبهشت ماه خواهد بود.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.