امروز 11 اسفند ماه 1402 ساعت 2:40 ب.ظ
بازدید از آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان بوشهر

دانشجویانی که تمایل به بازدید از آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک بوشهر دارند (بویژه دانشجویان عمران)، جهت نام نویسی به مدیریت ساختمان شماره سه مراجعه نمایند.
تاریخ بازدید 22 اردیبهشت ماه خواهد بود.

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.