امروز 1 تیر ماه 1403 ساعت 7:16 ق.ظ
امتحان معرفی به استاد در تابستان

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی امتحان معرفی به استاد می رساند تا قبل از روز سه شنبه 16 تیرنسبت به انجام امور اداری مرتبط با اخذ درس معرفی به استاد اقدام نمایند. پس از برگزاری امتحان مذکور تحت هیچ شرایطی امتحان معرفی به استاد دیگری تا شهریور برگزار نخواهد گردید.

تاریخ امتحان درس معرفی به استاد : شنبه 20 تیر و یکشنبه 21 تیر  – ساعت 10 صبح – ساختمان شماره 3 – سالن امتحانات

شرایط اصلی اخذ دروس به عنوان معرفی به استاد :

1- فارغ التحصیلی دانشجو از نظر آموزشی برای ورودی 90 و قبل از آن با 1 درس و برای ورودی 91 و بعد از آن با 2 درس  صورت پذیرد.

2- کلیه نمرات قبلی دانشجو اعلام و نهائی شده و قبولی دانشجو در آنها محرز باشد.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.