امروز 27 خرداد ماه 1403 ساعت 12:47 ق.ظ
امتحان معرفی به استاد آذر ماه 94

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

نام استاد

نام درس

مکان و زمان برگزاری

تاریخ

1

محسن بردستانی

9131216

ارفعی نیا

زبان تخصصی

ساعت 11 ساختمان 3

94/09/23

2

هدی شنبدی

9231143

ارفعی نیا

زبان تخصصی

ساعت 11 ساختمان3

94/09/23

3

سید محمدرضا گلستانی

9131215

ارفعی نیا

شبیه سازی کامپیوتری

ساعت 11 ساختمان 3

94/09/23

4

سید محمدرضا گلستانی

9131215

ارفعی نیا

طراحی سیستم های شی گرا

ساعت 11 ساختمان 3

94/09/23

5

مهرنوش عربی

9231116

ارفعی نیا

گرافیک کامپیوتری

ساعت 11 ساختمان3

94/09/23

6

سید علی حسین پور

9231220

ارفعی نیا

مباحث ویژه

ساعت 11 ساختمان 3

94/09/23

7

منصور یادگاری

9231136

ارفعی نیا

هوش مصنوعی

ساعت 11 ساختمان 3

94/09/23

8

سید علی حسین پور

9231220

قاسمی

انقلاب اسلامی

ساعت 11 ساختمان3

94/09/23

9

امیر کیانی فر

9231164

قاسمی

انقلاب اسلامی

ساعت 11 ساختمان 3

94/09/23

10

نوید دهقانی

9231162

قاسمی

انقلاب اسلامی

ساعت 11 ساختمان 3

94/09/23

11

محسن دلیاسری

9231163

قاسمی

انقلاب اسلامی

ساعت 11 ساختمان3

94/09/23

12

سجاد ربانی پور

9117125

کشاورز

ایستایی1

ساعت 11 ساختمان 3

94/09/23

13

احمد کردستانی منفرد

901616190

معراجی

مکانیک سیالات

ساعت 11 ساختمان 3

94/09/23

14

مهدی صادقی

9138155

آریان پور

تحلیل سازه ها 2

ساعت 11 ساختمان3

94/09/24

15

مهدی جفتا

9236122

پورحمزه

زبان تخصصی

ساعت 11 ساختمان 3

94/09/24

16

احمد کردستانی منفرد

901616190

پوربهی

مهندسی پی

ساعت 11 ساختمان 3

94/09/24

17

میلاد کرستانیان

9235116

رضایی

تفسیر قرآن

ساعت 11 ساختمان3

94/09/24

18

افشین مفیدی

9115134

عمادی

الکترونیک صنعتی

ساعت 11 ساختمان 3

94/09/24

19

میلاد کردستانیان

9235116

عمادی

سیستم های کنترل خطی

ساعت 11 ساختمان 3

94/09/24

20

رضا گشمردی

9133148

عمادی

مدار الکترونیکی

ساعت 11 ساختمان3

94/09/24

21

رضا گشمردی

9133148

عمادی

مدارمخابراتی

ساعت 11 ساختمان 3

94/09/24

22

علیرضا درمانده

9117123

کشاورز

ایستایی2

ساعت 11 ساختمان 3

94/09/24

23

سجاد ربانی پور

9117125

کشاورز

ایستایی2

ساعت 11 ساختمان3

94/09/24

24

محمدرضا دلاوری

901611237

نورایی پور

آمار و احتمالات

ساعت 11 ساختمان 3

94/09/24

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.