امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 5:45 ق.ظ
امتحان عملی پروژه فولاد و بتن و راهسازی

امتحان عملی پروژه فولاد و بتن 16 تیر ساعت 9 ساختمان 2
امتحان عملی پروژه راهسازی 20 تیر ساعت 9 ساختمان 2

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.