امروز 5 اسفند ماه 1402 ساعت 7:23 ب.ظ
امتحان عملی پروژه فولاد و بتن و راهسازی

امتحان عملی پروژه فولاد و بتن 16 تیر ساعت 9 ساختمان 2
امتحان عملی پروژه راهسازی 20 تیر ساعت 9 ساختمان 2

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.