امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 6:58 ق.ظ
افزایش طول عمر تجهیزات در اینترنت اشیا بر پایه شبکه حسگر به کمک روش الگوریتم … سعید عمادی

گروه کامپیوتر(فناوری اطلاعات)

اعلاميه جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد

افزایش طول عمر تجهیزات در اینترنت اشیا بر پایه شبکه حسگر به کمک روش الگوریتم ازدحام پرندگان

ارائه دهنده: سعید عمادی

رشته: کامپیوتر- فناوری اطلاعات(شبکه)

استاد راهنما: دکتر هادی یعقوبیان

استاد مشاور : دکتر حسن ارفعی نیا

زمان :     جمعه  1397/09/02              ساعت : 13

مكان: موسسه آموزش عالی لیان-ساختمان3

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.