امروز 27 خرداد ماه 1403 ساعت 11:52 ق.ظ
اطلاعیه کمیته انضباطی (شماره4)

 

 در جلسات کمیته انضباطی بدوی که در مورخ 92/11/26 و 92/12/1 با حضور اعضاء تشکیل گردید ، دو مورد تخلف انضباطی بررسی شد و آراء صادره به شرح زیر اعلام می گردد :

  

ردیف

شماره دانشجویی

نوع تخلف

رأی صادره کمیته انضباطی

1

9133115

توهین به استاد

منع موقت ازتحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات

2

9231109

توهین به استاد

منع موقت ازتحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات

 

 

 

 

 

 

 

 

از تاریخ اعلام رأی ، دانشجو می تواند ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتباً ( با مراجعه به دبیر کمیته انضباطی  – جناب آقای علوی ) اعلام نماید. در صورت عدم ارائه دفاعیات ، دانشجو از حق قانونی خود صرفنظر نموده است .

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.