امروز 27 خرداد ماه 1403 ساعت 1:06 ب.ظ
اطلاعیه کمیته انضباطی (شماره3)

 

 

   سومین جلسه کمیته  انضباطی بدوی در ایام امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 در تاریخ 92/11/3 در ساعت 11 در محل ساختمان مدیریت تشکیل و احکام زیر برای متخلفین صادر گردید.

ردیف

شماره دانشجویی

تخلف

حکم صادره

1

9235150

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25 در درس مربوطه

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

2

9299203

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25 در درس مربوطه

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

3

9132150

تقلب در جلسه امتحان

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

4

9253111

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25 در درس مربوطه

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

5

9135143

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25 در درس مربوطه

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

6

9118203

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25 در درس مربوطه

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

7

9118205

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25 در درس مربوطه

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

8

9254126

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25 در درس مربوطه

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

9

9131224

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25 در درس مربوطه

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

 

   از تاريخ اعلام رأي، دانشجو مي تواند ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتباً (با مراجعه به دبير کميته انضباطي – جناب آقاي علوي) اعلام نمايد.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.