امروز 1 تیر ماه 1403 ساعت 7:27 ق.ظ
اطلاعیه کمیته انضباطی (شماره 3)

 

 

دومین جلسه کمیته  انضباطی بدوی در ایام امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 در تاریخ 93/4/10 در محل ساختمان مدیریت تشکیل و احکام فوق برای متخلفین صادر گردید.

 

ردیف

شماره دانشجویی

تخلف

حکم صادره

1

9235241

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25  در درس مربوطه و

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

2

9236103

تقلب در جلسه امتحان و تکرار آن

نمره 0/25  در درس مربوطه ، منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات و توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

3

901615202

توهین به استاد

منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال توبیخ کتبی و درج در پرونده

4

9213102

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25  در درس مربوطه و

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

5

901625184

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25  در درس مربوطه و

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

6

901625184

ایجاد اخلال و مزاحمت در اجرای برنامه های دانشگاه و کتمان حقایق

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

7

9235222

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25  در درس مربوطه و

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

8

901626157

یادداشت بر روی دسته صندلی

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

9

9138138

 

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25  در درس مربوطه و

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

10

9237236

 

به همراه داشتن جزوه در ماشین حساب

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

11

9236116

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25  در درس مربوطه و

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

12

9235146

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25  در درس مربوطه و

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

13

9137217

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25  در درس مربوطه و

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

 با توجه به نزدیک بودن تعطیلات موسسه دانشجویان فوق ،از تاريخ اعلام رأي،مي تواند ظرف مدت 5 روز اعتراض خود را کتباً (با مراجعه به دبير کميته انضباطي – جناب آقاي علوي) اعلام نمايد.بدیهی است عدم اعتراض دانشجو  به حکم شورای بدوی ، موجب تایید آن در شورای تجدید نظر خواهد شد.

 

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.