امروز 28 تیر ماه 1403 ساعت 11:19 ق.ظ
اطلاعیه کمیته انضباطی (شماره 2)

 

 

دومین جلسه کمیته انضباطی بدوی در ایام امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 در تاریخ 92/10/22 در ساعت 11 در محل ساختمان شماره 3 تشکیل و احکام برای متخلفین صادر گردید.

ردیف

شماره دانشجویی

تخلف

حکم صادره

1

9235141

تقلب (برگه یادداشت) در جلسه امتحان

نمره 25/0 در درس مربوطه

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

2

901621141

توهین به مأمور جلسه و بر هم زدن نظم جلسه

منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات

3

9138138

تقلب (بر روی دست) در جلسه امتحان

نمره 25/0 در درس مربوطه

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

4

9115127

تقلب (برگه یادداشت) در جلسه امتحان

نمره 25/0 در درس مربوطه

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

5

9131224

تقلب (برگه یادداشت) در جلسه امتحان

نمره 25/0 در درس مربوطه

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

6

9114212

تقلب (برگه یادداشت) در جلسه امتحان

نمره 25/0 در درس مربوطه

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

 

   از تاريخ اعلام رأي، دانشجو مي تواند ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتباً (با مراجعه به دبير کميته انضباطي – جناب آقاي علوي) اعلام نمايد.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.