امروز 1 تیر ماه 1403 ساعت 7:31 ق.ظ
اطلاعیه کمیته انضباطی (شماره 2)

 دومین جلسه کمیته  انضباطی بدوی در ایام امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 در تاریخ 93/4/3 در محل ساختمان مدیریت تشکیل و احکام برای متخلفین صادر گردید.

ردیف

شماره دانشجویی

تخلف

حکم صادره

1

9235153

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25 در درس مربوطه و

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

2

9235129

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25 در درس مربوطه و

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

3

901611212

یادداشت پشت کارت ورود به جلسه

تذکر کتبی بدون درج در پرونده

4

9134122

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25 در درس مربوطه و

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

5

9135227

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25 در درس مربوطه و

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

6

9133206

تذکر شفاهی

7

9215121

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25 در درس مربوطه و

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

8

9138145

همراه داشتن یادداشت

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

9

9236101

بر هم زدن نظم جلسه

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

 

 

   از تاريخ اعلام رأي، دانشجو مي تواند ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتباً (با مراجعه به دبير کميته انضباطي – جناب آقاي علوي) اعلام نمايد.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.