امروز 28 تیر ماه 1403 ساعت 11:32 ق.ظ
اطلاعیه کمیته انضباطی (شماره 2) نیمسال اول سال تحصیلی 94-95

دومین جلسه کمیته  انضباطی بدوی در خصوص امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 در تاریخ 94/11/13 در محل ساختمان مدیریت تشکیل و احکام زیر برای متخلفین صادر گردید.

ردیف

شماره دانشجویی

تخلف

حکم صادره

1

9471118

همراه داشتن برگ اضافی

تبرئه

2

9337235

یادداشت بر روی دسته صندلی

تبرئه

3

9471101

به همراه داشتن برگه تقلب

نمره 0/25 در درس مربوطه و

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

از تاريخ اعلام رأي، دانشجو مي تواند ظرف مدت 3 روز اعتراض خود را کتباً (با مراجعه به کارشناس دفتر امور دانشجویی- سرکار خانم طلایی) اعلام نمايد.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.