امروز 1 تیر ماه 1403 ساعت 8:29 ق.ظ
اطلاعیه کمیته انضباطی (شماره 2) نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

دومین جلسه کمیته  انضباطی بدوی در ایام امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 در تاریخ 93/11/7 در محل ساختمان مدیریت تشکیل و احکام زیر برای متخلفین صادر گردید.

ردیف

شماره دانشجویی

تخلف

حکم صادره

1

9218105

تخلف انضباطی(بر هم زدن نظم جلسه امتحان و اخلال در نظم دانشگاه)

تذکرکتبی و درج در پرونده دانشجو، منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات ،حداقل سه جلسه مراجعه به مشاور دانشگاه و در صورت تایید مشاور حکم قابل بازنگری خواهد بود.

2

9253121

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25 در درس مربوطه و تذکرکتبی و درج در پرونده دانشجو

3

9131178

تقلب در جلسه امتحان

نمره  0/25در درس مربوطه و تذکرکتبی و درج در پرونده دانشجو

4

9114119

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25در درس مربوطه و تذکرکتبی و درج در پرونده دانشجو

5

9135119

تقلب در جلسه امتحان

نمره  0/25در درس مربوطه و تذکرکتبی و درج در پرونده دانشجو

دانشجویان فوق ،مي توانندحداکثر تا تاریخ93/11/13 اعتراض خود را کتباً (با مراجعه به دبير کميته انضباطي – جناب آقاي علوي) اعلام نمايد.بدیهی است عدم اعتراض دانشجو  به حکم شورای بدوی ، موجب تایید آن در شورای تجدید نظر خواهد شد.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.