امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 6:08 ق.ظ
اطلاعیه کمیته انضباطی (شماره 1)

 

 

 

اولین جلسه کمیته  انضباطی بدوی در ایام امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 در تاریخ 92/10/18 در ساعت 16 در محل ساختمان مدیریت تشکیل و احکام برای متخلفین صادر گردید.

ردیف

شماره دانشجویی

تخلف

حکم صادره

1

9131213

تقلب (برگه یادداشت) در جلسه امتحان

نمره 25/0 در درس مربوطه

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

2

9131164

تقلب (برگه یادداشت) در جلسه امتحان

نمره 25/0 در درس مربوطه

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

3

9138137

تقلب (برگه یادداشت) در جلسه امتحان

نمره 25/0 در درس مربوطه

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

4

9235143

تقلب (برگه یادداشت) در جلسه امتحان

نمره 25/0 در درس مربوطه

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

5

9235128

تقلب (برگه یادداشت) در جلسه امتحان

نمره 25/0 در درس مربوطه

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

6

9299107

تقلب (برگه یادداشت) در جلسه امتحان

نمره 25/0 در درس مربوطه

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

7

9235148

تقلب (برگه یادداشت) در جلسه امتحان

نمره 25/0 در درس مربوطه

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

8

901612177

تقلب (برگه یادداشت) در جلسه امتحان

نمره 25/0 در درس مربوطه

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

9

9131224

تقلب (برگه یادداشت) در جلسه امتحان

نمره 25/0 در درس مربوطه

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

 

   از تاريخ اعلام رأي، دانشجو مي تواند ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتباً (با مراجعه به دبير کميته انضباطي – جناب آقاي علوي) اعلام نمايد.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.