امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 2:36 ق.ظ
اطلاعیه کمیته انضباطی (شماره 1)

 

 

اولین جلسه کمیته انضباطی بدوی در ایام امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 در تاریخ 93/3/24 در محل ساختمان مدیریت تشکیل و احکام ذیل برای متخلفین صادر گردید.

 

ردیف

شماره دانشجویی

تخلف

حکم صادره

1

9251201

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25 در درس مربوطه

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

2

9236237

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25 در درس مربوطه

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

3

9218108

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25 در درس مربوطه

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

4

9237111

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25 در درس مربوطه

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

5

9231173

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25 در درس مربوطه

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

6

9133179

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25 در درس مربوطه

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

7

9115103

تقلب در جلسه امتحان

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

8

9231138

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25 در درس مربوطه

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

 از تاريخ اعلام رأي، دانشجو مي تواند ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتباً (با مراجعه به دبير کميته انضباطي – جناب آقاي علوي) اعلام نمايد.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.