امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 5:18 ق.ظ
اطلاعیه کمیته انضباطی (شماره 1) نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

اولین جلسه کمیته انضباطی بدوی در ایام امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 در تاریخ 95/4/5 در محل ساختمان مدیریت تشکیل و احکام زیر برای متخلفین صادر گردید.

ردیف

شماره دانشجویی

تخلف

حکم صادره

1

9251107

تقلب

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

2

9438114

تقلب

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

از تاريخ اعلام رأي، دانشجو مي‌تواند ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتباً (با مراجعه به دبير کميته انضباطي – جناب آقاي علوي) اعلام نمايد.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.