امروز 28 تیر ماه 1403 ساعت 11:54 ق.ظ
اطلاعیه کمیته انضباطی (شماره 1) نیمسال اول سال تحصیلی 94-95

اولین جلسه کمیته  انضباطی بدوی در ایام امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 در تاریخ 26/10/94 در محل ساختمان مدیریت تشکیل و احکام زیر برای متخلفین صادر گردید.

ردیف

شماره دانشجویی

تخلف

حکم صادره

1

9237114

یادداشت تقلب پشت کارت ورود به جلسه

نمره 25/0 در درس مربوطه و

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

2

9353205

به همراه داشتن برگه تقلب

نمره 25/0 در درس مربوطه به صورت تعلیقی

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

3

9438110

به همراه داشتن برگه تقلب

نمره 25/0 در درس مربوطه و

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

4

9337225

استفاده از تلفن همراه

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

5

9336206

یادداشت تقلب پشت کارت ورود به جلسه

نمره 25/0 در درس مربوطه و

تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

6

9331233

فرستادن شخصی دیگر به جای خود در جلسه امتحان

نمره 25/0 در درس مربوطه و

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

و منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال

7

9317105

فرستادن شخصی دیگر به جای خود در جلسه امتحان

نمره 25/0 در درس مربوطه و

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

و منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال

از تاريخ اعلام رأي، دانشجو مي تواند ظرف مدت 7 روز اعتراض خود را کتباً (با مراجعه به کارشناس دفتر امور دانشجویی- سرکار خانم طلایی) اعلام نمايد.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.