امروز 27 خرداد ماه 1403 ساعت 1:33 ب.ظ
اطلاعیه کمیته انضباطی (شماره 1) نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

اولین جلسه کمیته  انضباطی بدوی در ایام امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 در تاریخ 93/10/22 در محل ساختمان مدیریت تشکیل و احکام زیر برای متخلفین صادر گردید.

ردیف

شماره دانشجویی

تخلف

حکم صادره

1

9138138

تخلف انضباطی(توهین به کارکنان دانشگاه)

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو حداقل دو جلسه مراجعه به مشاور دانشگاه و در صورت تایید مشاور حکم قابل تعلیق خواهد بود، در صورت تکرار تخلف منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات

2

901614174

تخلف انضباطی(توهین به کارکنان دانشگاه)

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو حداقل دو جلسه مراجعه به  مشاور دانشگاه و در صورت تایید مشاور حکم قابل تعلیق خواهد بود، در صورت تکرار تخلف منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات

3

9134121

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25در درس مربوطه و تذکرکتبی و درج در پرونده دانشجو

4

9214205

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25در درس مربوطه و تذکرکتبی و درج در پرونده دانشجو

5

9233106

یادداشت پشت کارت ورود به جلسه

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو و در صورت تکرار درج نمره 0/25

6

9233104

یادداشت پشت کارت ورود به جلسه

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو و در صورت تکرار درج نمره 0/25

7

9214202

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25 در درس مربوطه و تذکرکتبی و درج در پرونده دانشجو

8

9235216

تقلب در جلسه امتحان

نمره 0/25در درس مربوطه و تذکرکتبی و درج در پرونده دانشجو

9

9253207

توهین،فحاشی و حتک حرمت کلاس درس

منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات،توبیخ کتبی و درج در پرونده، ارجاع به مشاور دانشگاه به مدت سه جلسه و در صورت تایید مشاور رای قابل بازنگری خواهد بود.

10

9253110

توهین،فحاشی و حتک حرمت کلاس درس

منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات،توبیخ کتبی و درج در پرونده، ارجاع به مشاور دانشگاه به مدت سه جلسه و در صورت تایید مشاور رای قابل بازنگری خواهد بود.

دانشجویان فوق ،از تاريخ اعلام رأي،مي توانندحداکثر تا تاریخ93/10/30 اعتراض خود را کتباً (با مراجعه به دبير کميته انضباطي – جناب آقاي علوي) اعلام نمايد.بدیهی است عدم اعتراض دانشجو  به حکم شورای بدوی ، موجب تایید آن در شورای تجدید نظر خواهد شد.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.