امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 5:46 ق.ظ
اطلاعیه کمیته انضباطی (شماره 1) نيمسال دوم سال تحصيلي 94-93

اولین جلسه کمیته  انضباطی بدوی در ایام امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 در تاریخ 94/3/21 در محل ساختمان مدیریت تشکیل و احکام زیر برای متخلفین صادر گردید.

ردیف

شماره دانشجویی

تخلف

حکم صادره

1

9218204

بر هم زدن نظم دانشگاه

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

2

9217105

تقلب در تحویل پروژه

تبرئه از تخلف

3

9217154

 –

تذکر شفاهی

4

9317207

تقلب در تحویل پروژه

نمره 0/25در درس مربوطه و

توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

از تاريخ اعلام رأي، دانشجو مي تواند ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتباً (با مراجعه به دبير کميته انضباطي – جناب آقاي علوي) اعلام نمايد.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.