امروز 4 اسفند ماه 1402 ساعت 9:32 ق.ظ
اطلاعیه کمیته انضباطی تجدید نظر نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

جلسه کمیته انضباطی تجدید نظر در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 در تاریخ 95/11/20 در محل ساختمان مدیریت تشکیل و احکام کمیته انضباطی بدوی مجددا برای متخلفین صادر گردید.

ردیف

شماره دانشجویی

تخلف

حکم صادره

1

9437216

تقلب

نمره 0/25 – تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

2

9435111

تقلب

نمره 0/25 – تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

3

9513122

تقلب

نمره 0/25 – تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

4

9573124

تقلب

نمره 0/25 – تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

5

9573136

تقلب

نمره 0/25 – تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

6

9573147

تقلب

نمره 0/25 – تذکر کتبی با درج در پرونده دانشجو

.

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.