امروز 27 خرداد ماه 1403 ساعت 1:39 ب.ظ
اطلاعیه امتحان معرفی به استاد – تیرماه 95

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی امتحان معرفی به استاد می رساند تا روز شنبه 19 تیرنسبت به انجام امور اداری مرتبط با اخذ درس معرفی به استاد اقدام نمایند. پس از برگزاری امتحان مذکور تحت هیچ شرایطی امتحان معرفی به استاد دیگری تا شهریور برگزار نخواهد گردید.

تاریخ امتحان درس معرفی به استاد :

سه شنبه 22 تیر و چهارشنبه 23 تیر

ساعت 10 صبح – ساختمان شماره 1

شرایط اصلی اخذ دروس به عنوان معرفی به استاد :

1- فارغ التحصیلی دانشجو از نظر آموزشی با2 درس نظریصورت پذیرد.

2- کلیه نمرات قبلی دانشجو اعلام و نهائی شده و قبولی دانشجو در آنها محرز باشد.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.