امروز 27 خرداد ماه 1403 ساعت 1:04 ب.ظ
اطلاعیه ارزشیابی از اساتید و دريافت کارت ورود به جلسه امتحان نیمسال دوم 1398-1397

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند از روز شنبه 1398/3/4 الي دوشنبه 1398/3/13 با مراجعه به سامانه آموزشی در وبسايت مؤسسه، نسبت به ارزشیابی از اساتید، تسويه حساب مالي و پرينت کارت ورود به جلسه امتحان (در قطع A5) و مراجعه به امور مالی و آموزش جهت مهر اقدام نمايند.

     ضمناً از ورود دانشجويان به جلسه امتحان بدون کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی ممانعت به عمل خواهد آمد و مسئوليت عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.