امروز 15 اسفند ماه 1402 ساعت 4:35 ب.ظ
اطلاعیه ارزشیابی از اساتید و دريافت کارت ورود به جلسه امتحان نیمسال تحصیلی 97-98

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند از ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 97/10/2 الي چهارشنبه مورخ 97/10/12 با مراجعه به سامانه آموزشی در وبسايت مؤسسه، نسبت به ارزشیابی از اساتید، تسويه حساب مالي و پرينت کارت ورود به جلسه امتحان (در قطع A5) و مراجعه به امور مالی و آموزش جهت مهر اقدام نمايند.
     ضمناً از ورود دانشجويان به جلسه امتحان بدون کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی ممانعت به عمل خواهد آمد و مسئوليت عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود.

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.