امروز 5 اسفند ماه 1402 ساعت 8:35 ب.ظ
استفاده از یک مدل طبقه بندی فازی-ژنتیک برای تشخیص بیماری سرطان … بهزاد اعتمادان

گروه کامپیوتر

اعلاميه جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد

استفاده از یک مدل طبقه بندی فازی-ژنتیک برای تشخیص بیماری سرطان سینه بر اساس نمونه ها

ارائه دهنده: بهزاد اعتمادان

رشته: نرم افزار

استاد راهنما: دکتر موسی مجرد

استاد مشاور : دکتر حسن ارفعی نیا

زمان :   جمعه 1398/06/29 ساعت : 14:00

مكان: موسسه آموزش عالی لیان-ساختمان3

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.