امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 2:21 ق.ظ
اسامی دانشجویان برتر نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
 

اسامی دانشجویان برتر نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

در هر ترم، به دانشجویان برتر در مقطع کاردانی و کارشناسی که معدل ترم حداقل 16 و تعداد واحد گذرانده حداقل 16 باشد. تخفیف شهریه تعلق می گیرد. (شامل دانشجویان ترم آخر نمی شود.)

مقطع

رشته

رتبه

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

معدل ترم

تعداد واحد

کاردانی

نرم افزار

1

9613101

همت نيا-محمد

18/33

23

2

9613202

نيازمنديان- سيد اميرحسين

17/44

18

3

9613103

روزيان-فاطمه

16/38

22

الکتروتکنیک

1

9615102

زارع گل كار- علي

19/1

20

2

9615107

ابراهيمي- روح الامين

16/93

20

نقشه کشی معماری

1

9617106

گرگين زيارتي- شكيلا

18/85

18

2

9617104

دشتي- حسين

18/36

22

3

9617102

كنگوني زاده-معصومه

17/78

18

کارهای عمومی ساختمان

1

9618101

قنبري زاده-اميرحسين

19/78

20

2

9618115

پاك چشم- مرضيه

19/38

20

3

9618110

خورشيدي- عاطفه

17/4

20

کارشناسی

نرم افزار

1

9631117

سليماني- فرزانه

19/29

24

2

9631204

حيدري- مليحه

19/07

18

3

9631104

حق شناس- نوشين

18/86

18

برق قدرت

1

9635118

هاشمي تنگستاني- سيد عادل

18/6

20

2

9635201

رحيمي قره مير شاملو-محمدعلي

18/31

18

3

9535202

نوشاد-يوسف

16/87

19

عمران اجرایی

1

9638204

سبحانيان- محمد

19/53

19

2

9638102

پيرالو-علي حسين

18/66

20

3

9738105

محمدي- محمدرضا

18/17

20

معماری

1

9536201

سليماني- زهره

19/44

16

2

9636205

جمعه پور- فاطمه

18/76

19

3

9636201

فولادي-مريم

18/63

19

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.