امروز 28 تیر ماه 1403 ساعت 10:49 ق.ظ
اسامی دانشجویان برتر نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

اسامی دانشجویان برتر نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

در هر ترم، به دانشجویان برتر در مقطع کاردانی و کارشناسی که معدل ترم حداقل 16 و تعداد واحد گذرانده حداقل 16 باشد. تخفیف شهریه تعلق می گیرد. (شامل دانشجویان ترم آخر نمی شود.)

مقطع

رشته

رتبه

شماره دانشجویی

نام و نام خانوادگی

معدل ترم

تعداد واحد

کاردانی

نرم افزار

1

9713113

اسدي كلمتي- فاطمه

18/78

17

2

9713203

شيخ سقا- جواد

18/36

18

3

9713103

خورده بين مقدم- فروزان

17/44

20

الکتروتکنیک

1

9715102

مسيله ئيان- محمد

16/93

19

2

3

نقشه کشی معماری

1

9717107

حيدري فر- امنه

19/27

16

2

9717104

نعيم زاده- منيژه

16/53

20

3

کارهای عمومی ساختمان

1

9718103

مرادي- شادپور

17/37

17

2

9718202

غلامي- رسول

16/14

19

3

کارشناسی

نرم افزار

1

9731101

زين الدين ريشهري- يوسف

19/89

18

2

9731203

رنجبر دهقان- اميد

19/03

18

3

برق قدرت

1

9635201

رحيمي قره مير شاملو-محمدعلي

18/57

21

2

9735111

زاهدي كللي- محسن

18/49

20

3

9735107

ارايش- علي

16/76

20

معماری

1

9636205

جمعه پور- فاطمه

19/5

17

2

9636204

عباسي-فاطمه

18/8

17

3

9636201

فولادي-مريم

18/2

17

عمران

1

9738204

بهرامي- رضا

19/45

18

2

9638207

موسوي- سيد مهران

19/33

20

3

9638204

سبحانيان- محمد

18/84

19

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.