امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 5:11 ق.ظ
اسامی دانشجویانی که با درخواست وام آنها در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 موافقت گردیده است

ردیف

شماره پرونده

شماره دانشجویی

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

مبلغ وام

1

3193280

9317111

فاطمه

نجفی

معماری‌

کاردانی

3,000,000

2

4108462

9417104

احسان

زارعی

معماری‌

کاردانی

3,000,000

3

4133868

9317207

محراب

احمدی

معماری-نقشه کشی معماری

کاردانی

3,000,000

4

1352899

9471114

محمدشفی

عظیمی فر

مهندسی برق قدرت .سیستمهای قدرت

کارشناسی ارشد

7,144,000

5

2182347

9472106

سیداحمد

حسینی

مهندسی‌ عمران‌

کارشناسی ارشد

7,144,000

6

4214759

9472114

محمدرضا

احسان دوست

مهندسی‌ عمران‌

کارشناسی ارشد

7,144,000

7

4214895

9471107

ساسان

محمدی

مهندسی برق قدرت .سیستمهای قدرت

کارشناسی ارشد

7,145,000

8

4217590

9471116

مهدی

فریادرس

مهندسی برق قدرت .سیستمهای قدرت

کارشناسی ارشد

7,145,000

9

4261630

9471104

نادر

علی زاده

مهندس برق-قدرت

کارشناسی ارشد

7,144,000

10

4261680

9472134

امید

دهقانی

مهندسی‌ عمران‌

کارشناسی ارشد

7,144,000

11

4262238

9472207

فرهاد

ارشدی

مهندسی‌ عمران‌

کارشناسی ارشد

7,144,000

12

4262272

9471109

سیدمصطفی

موسوی

مهندسی برق قدرت

کارشناسی ارشد

7,144,000

13

4262290

9472112

زهرا

پور جماد

مهندسی‌ عمران‌

کارشناسی ارشد

7,144,000

14

4262309

9471115

امید

احمدزاده

مهندسی برق قدرت

کارشناسی ارشد

7,144,000

15

4262935

9471121

محمد

هنرمندی

مهندسی برق قدرت

کارشناسی ارشد

7,144,000

16

2620131

9254113

یوسف

علمدار

مهندسی‌ عمران‌

کارشناسی پیوسته

2,000,000

17

2654323

9253103

بهزاد

کاظمی

مهندسی‌ برق‌

کارشناسی پیوسته

2,000,000

18

3085167

9253101

امیررضا

پرای

مهندس برق-قدرت

کارشناسی پیوسته

2,000,000

19

3123096

9251202

زهرا

امیدوارماکلوانی

مهندسی‌ کامپیوتر(نرم‌ افزار)

کارشناسی پیوسته

2,000,000

20

4108003

9253120

محسن

حسین زاده

مهندسی‌ برق‌

کارشناسی پیوسته

2,000,000

21

4133876

9254109

الناز

دهقانی

عمران_عمران

کارشناسی پیوسته

2,000,000

22

2194972

9337224

غلامحسین

جوکار

مهندسی تکنولوژی عمران – عمران

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

23

2280640

9331119

حمیده

معزی

مهندسی تکنولوژی کامپیوترونرم افزار

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

24

2370104

9336131

محمد امین

زنده بودی

معماری-نقشه کشی معماری

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

25

2403455

9337116

علی

رضایی قلائی

مهندسی تکنولوژی عمران – عمران

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

26

2494174

9336115

غلامرضا

عسکری

مهندسی تکنولوژی معماری – معماری

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

27

4151415

9333211

عارف

آب شیرینی

مهندسی تکنولوژی الکترونیک

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

28

4214698

9331227

احمد

ابن رومی

مهندسی تکنولوژی کامپیوترونرم افزار

کارشناسی ناپیوسته

3,000,000

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.