امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 5:35 ق.ظ
ارزشیابی از اساتید و دريافت کارت ورود به جلسه امتحان نیمسال دوم 95-94

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند از روز شنبه مورخ 95/3/1 الي پنجشنبه مورخ 95/3/13 با مراجعه به سامانه آموزشی ، نسبت به ارزشیابی از اساتید، تسويه حساب مالي و پرينت کارت ورود به جلسه امتحان (در قطع A5) و مراجعه به امور مالی و آموزش جهت مهر اقدام نمايند.

     ضمناً از ورود دانشجويان به جلسه امتحان بدون کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی ممانعت به عمل خواهد آمد و مسئوليت عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.