امروز 1 تیر ماه 1403 ساعت 7:51 ق.ظ
ارزشیابی از اساتید و دريافت کارت ورود به جلسه امتحان نیمسال دوم 93-92

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان محترم مي رساند از روز شنبه مورخ 93/2/27 الي پنجشنبه مورخ 93/3/15 با مراجعه به سامانه آموزشی در وبسايت مؤسسه نسبت به ارزشیابی از اساتید، تسويه حساب مالي و پرينت کارت ورود به جلسه امتحان (در قطع A5) و مراجعه به امور مالی و آموزش جهت مهر اقدام نمايند.

ضمناً از ورود دانشجويان به جلسه امتحان بدون کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی ممانعت به عمل خواهد آمد و مسئوليت عواقب آن به عهده دانشجو خواهد بود.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.