امروز 28 تیر ماه 1403 ساعت 11:41 ق.ظ
ارزشیابی از اساتید، پرداخت باقیمانده شهریه و دریافت کارت ورود به جلسه امتحان

دانشجویان گرامی به اطلاع می رساند :

⬅️ برگزاری کلاس ها در (7 دی) به اتمام می رسد.
⬅️ شروع امتحانات پایان ترم از (16 دی)می باشد و (3 بهمن) اتمام می رسد.
⬅️ از (2 دی) با مراجعه به سامانه آموزشی (edu.ielian.ac.ir) نسبت به ارزشیابی از اساتید، پرداخت باقیمانده شهریه و دریافت کارت ورود به جلسه امتحان اقدام نمایید.
⬅️ شرکت در امتحانات پایان ترم منوط به دریافت کارت ورود به جلسه امتحان می باشد.

⬅️ خواهشمند است ارزشیابی را صادقانه و با دقت انجام دهید.

⬅️ نتیجه ارزشیابی در برنامه ریزی ترم های بعد اثرگذار خواهد بود.

⬅️ توجه: اطلاعات ارزشیابی دانشجویان كاملاً محرمانه است و فقط پس از ثبت نهایی نمرات توسط استاد، میانگین نمره ارزشیابی هر درس در اختیار استاد قرار خواهد گرفت

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.