امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 5:25 ق.ظ
اردوی زیارتی-سیاحتی به مقصد مشهد الرضا

امور فرهنگی و دانشجویی موسسه قصد برگزاری اردوی زیارتی-سیاحتی به مقصد مشهد الرضا دارد.از کلیه علاقه مندان دعوت بعمل می آید.

1-تاریخ ثبت نام از 94/03/10الی 94/03/31 می باشد ( محل ثبت نام ساختمان مدیریت )

2- تاریخ اعزام آقایان 94/06/06الی 94/06/12می باشد.

3- تاریخ اعزام خانم ها 94/06/14 الی 94/06/20می باشد.

4- سهم مشارکت هر دانشجو 1.200.000 ریال یکصد وبیست هزار تومان می باشد.

5- با توجه به ظرفیت محدود،اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام  کنند.

6- مکان و زمان حرکت: خیمه گاه حضرت ابولفضل خیابان ساحلی ساعت 8:00

7-ظرفیت هر اتوبوس 42 نفر می باشد.

8- در صورتیکه ظرفیت به حد نصاب لازم نرسد،سفر لغو خواهد شد.

9-اولویت با دانشجویان خانم که برای مرحله اول با موسسه اعزام خواهند شد می باشد.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.