امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 6:49 ق.ظ
اردوی دانشجویی مشهد مقدس سال 1393