امروز 11 اسفند ماه 1402 ساعت 1:39 ب.ظ
ارائه یک روش بهینه وسریع برای خوشه بندی داده ها … محمدرضا شهریاران

گروه کامپیوتر

اعلاميه جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد

ارائه یک روش بهینه وسریع برای خوشه بندی داده ها

ارائه دهنده: محمدرضا شهریاران

رشته: نرم افزار

استاد راهنما: دکتر محمد سبک رو

استاد مشاور : دکتر حسن ارفعی نیا

زمان :     چهارشنبه 1398/11/16              ساعت : 16

مكان: موسسه آموزش عالی لیان – ساختمان3

 

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.