امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 5:36 ق.ظ
ارائه روشی جهت هوشمند سازی زمین های آبی به وسیله اینترنت چیزها…محمدجواد زنگنه نژاد

گروه کامپیوتر

اعلاميه جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد

ارائه روشی جهت هوشمند سازی زمین های آبی به وسیله اینترنت چیزها

ارائه دهنده: محمدجواد زنگنه نژاد

رشته: نرم افزار

استاد راهنما: دکتر موسی مجرد

استاد مشاور : دکتر حسن ارفعی نیا

زمان :     پنجشنبه 1398/11/17              ساعت : 14

مكان: موسسه آموزش عالی لیان – ساختمان3

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.