امروز 4 اسفند ماه 1402 ساعت 11:11 ق.ظ
ارائه روشی جهت هوشمند سازی زمین های آبی به وسیله اینترنت چیزها … محمد جواد زنگنه نژاد

گروه کامپیوتر

اعلاميه جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد

ارائه روشی جهت هوشمند سازی زمین های آبی به وسیله اینترنت چیزها

ارائه دهنده: محمد جواد زنگنه نژاد

رشته: نرم افزار

استاد راهنما: دکتر موسی مجرد

استاد مشاور : دکتر حسن ارفعی نیا

زمان :   جمعه 1398/06/29 ساعت : 16:00

مكان: موسسه آموزش عالی لیان-ساختمان3

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.