امروز 11 اسفند ماه 1402 ساعت 3:33 ب.ظ
ارائه روشی جهت تشخیص موضوعات پرطرفدارغیرواقعی توئیتر … فاطمه کشاورزی
اعلاميه جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسي ارشد
گروه کامپیوتر
عنـــــــوان: بهبود فرایند زمان بندی تعادل بار ماشین های مجازی در ابر با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات
ارائه دهنـده: رعنا ماحوزی
رشتـــــــه: نرم افزار
استاد راهنما: دکتر موسی مجرد
استاد مشاور: دکتر حسن ارفعی نیا
زمـــــــان: پنج شنبه 1398/11/17 ساعت : 15:00
مکــــــان: موسسه آموزش عالی لیان-ساختمان3
اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.