امروز 11 اسفند ماه 1402 ساعت 3:24 ب.ظ
ارائه درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه

درس تفسیر موضوعی نهج البلاغه ارائه گردید.

کلیه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته تا 15 مهر، جهت اخذ این درس به آموزش مراجعه نمایند.

دانشجویان کارشناسی ناپیوسته می بایست درس تفسیر موضوعی (قرآن یا نهج البلاغه) را بگذرانند.

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.