امروز 31 خرداد ماه 1403 ساعت 6:01 ق.ظ
ادامه فعالیت دفتر مشاوره دانشجویی

ادامه فعالیت دفتر مشاوره دانشجویی مؤسسه لیان با حضور جناب آقای دکتر شیخیانی به منظور سلامت روان دانشجویان عزیز در زمینه های تحصیلی ، خانوادگی ، عاطفی ، ازدواج ، مدیریت استرس و پژوهش به شرح زیر اعلام می گردد.

یکشنبه و سه شنبه هر هفته : ساعت 15:00 الی 18:00

جهت نام نویسی به مدیر ساختمان شماره 3 مراجعه نمائید.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.