امروز 6 اسفند ماه 1402 ساعت 3:21 ب.ظ
ادامه فعالیت دفتر مشاوره دانشجویی

ادامه فعالیت دفتر مشاوره دانشجویی مؤسسه لیان با حضور جناب آقای دکتر شیخیانی به منظور سلامت روان دانشجویان عزیز در زمینه های تحصیلی ، خانوادگی ، عاطفی ، ازدواج ، مدیریت استرس و پژوهش به شرح زیر اعلام می گردد.

یکشنبه و سه شنبه هر هفته : ساعت 15:00 الی 18:00

جهت نام نویسی به مدیر ساختمان شماره 3 مراجعه نمائید.

اخبار موسسه
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.