امروز 27 خرداد ماه 1403 ساعت 1:08 ب.ظ
ادامه فعالیت دفتر مشاوره دانشجوئی

ادامه فعالیت دفتر مشاوره دانشجویی مؤسسه لیان با حضور جناب آقای دکتر آتشی  به منظور سلامت روان دانشجویان عزیز در زمینه های تحصیلی ، خانوادگی ، عاطفی ، ازدواج ، مدیریت استرس و پژوهش به شرح زیر اعلام می گردد.

دوشنبه  هر هفته: ساعت 15:00 الی 18:00 

چهار شنبه هر هفته : ساعت 16:30الی 19:30

جهت نام نویسی به مدیر ساختمان شماره 3 مراجعه نمائید.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.