امروز 1 تیر ماه 1403 ساعت 7:56 ق.ظ
اخذ درس بصورت معرفی به استاد نیمسال اول 93-94

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی امتحان معرفی به استاد می رساند حداکثرتا روز پنجشنبه 23 بهمن ماه  نسبت به انجام امور اداری مرتبط با اخذ درس معرفی به استاد شامل تحویل فرم درخواست معرفی به استاد اقدام نمایند. پس از برگزاری امتحان مذکور تحت هیچ شرایطی امتحان معرفی به استاد دیگری برگزار نخواهد گردید.

تاریخ امتحان درس معرفی به استاد : سه شنبه 28 بهمن ماه

شرایط اصلی اخذ دروس به عنوان معرفی به استاد :

1- فارغ التحصیلی دانشجو از نظر آموزشی با یک درس صورت پذیرد.

2- کلیه نمرات قبلی دانشجو اعلام و نهائی شده و قبولی دانشجو در آنها محرز باشد.

3- ارائه فقط یک عنوان درسی نظری (بدون واحد عملی، کارگاهی یا آزمایشگاهی) به صورت معرفی به استاد مقدور می باشد.

سایر اطلاعیه ها
نوشته ی دیگری برای نمایش وجود ندارد.